hållbart - tryggt - enkelt

tanka biogas hos oskarshamn energi

Image

Biogas Kalmar

Att tanka biogas hos Oskarshamn Energi är enkelt, det är tryggt och det är effektiv.

Vi jobbar alltid med full hållbarhet. Läs mer om vår lösning för hållbarhet och läs mer om hur det går till att tanka och använda vår biogas. 

Image

Biogas Oskarshamn

Att tanka biogas hos Oskarshamn Energi är enkelt, det är tryggt och det är effektiv. 

Vi jobbar alltid med full hållbarhet. Läs mer om vår lösning för hållbarhet och läs mer om hur det går till att tanka och använda vår biogas. 

Image

Biogas Mönsterås

Att tanka biogas hos Oskarshamn Energi är enkelt, det är tryggt och det är effektiv. 

Vi jobbar alltid med full hållbarhet. Läs mer om vår lösning för hållbarhet och läs mer om hur det går till att tanka och använda vår biogas. 

OSKARSHAMN ENERGI | TANKA BIOGAS I KALMAR - OSKARSHAMN - MÖNSTERÅS

Biogas-framtidens miljövänliga drivmedel

Biogas är ett miljövänligt drivmedel för fordon och är lokalt producerad.
För dig som använder bilen i din vardag finns det idag inte något drivmedel som är skonsammare och renare för miljön än biogas.
Tanka biogas genom Oskarshamn Energi

Image

Med biogas kör du precis som vanligt, men smartare

Bra att veta om Biogas

Tanka Biogas i Kalmar län | Biogas är ett miljövänligt drivmedel för fordon och är lokalt producerad.
För dig som använder bilen i din vardag finns det idag inte något drivmedel som är skonsammare och renare för miljön än biogas.

Vad är biogas?

Biogas är en förnybar energigas som består till ca 60 % av metan och ca 40 % av koldioxid. Den framställs av organiskt avfall eller annan biomassa. Biogas som uppgraderas och renas från koldioxid kallas ofta biometan och kan användas som drivmedel till fordon och heter då fordonsgas.


Den största delen av biogasen som produceras i Sverige används som fordonsgas. Biogas och biometan kan även användas till el- och värmeproduktion samt för industriella ändamål.

Vad är uppgraderad biogas?

Då biogasen ska användas som fordonsgas eller tillföras naturgasnätet krävs rening av korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom borttagning av koldioxid.


Reningsprocessen kallas uppgradering och kan göras med olika tekniker. Det finns idag fler än 60 uppgraderingsanläggningar i Sverige (2016). När biogasen uppgraderats innehåller den omkring 97 % metan och endast 3 % koldioxid och kvävgas.

Vad innehåller biogas?

Beroende på råvara (substrat) och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder.


Det som ger gasen energivärde är metan (CH4). För deponigas varierar sammansättningen också beroende på hur mycket gas som tas ut ur deponin och vad som har lagts på deponin. Biogasen är oftast mättad med vattenånga.

Hur mycket biogas produceras?

I Sverige produceras 2,1 TWh biogas från sammanlagt 275 anläggningar (år 2017). Av den producerade gasen uppgraderades 65 % för användning huvudsakligen som fordonsgas.


Mest biogas produceras i samrötningsanläggningar (48%) och vid reningsverken (36 %) följt av deponier, industrianläggningar och gårdsanläggningar.

Kan det användas till fordon?

Ja! Biogas är ett utmärkt fordonsbränsle för såväl gasbilar som bussar och lastbilar. För att biogas ska kunna användas som drivmedel (fordonsgas) behöver den först renas från koldioxid.


Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar. Uppgraderad biogas kallas ofta biometan. Större delen av all biogas som produceras i Sverige används som fordonsgas.

Vad är gröngasprincipen?

Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med grön el.


Det finns flera fördelar med gröngasprincipen. Gasdistributionen blir energi- och kostnadseffektiv eftersom befintliga rörsystem kan utnyttjas för att transportera biogas till marknaden. Gröngasprincipen främjar dessutom en ökad användning av biogas i Sverige genom att kunder som saknar tillräcklig biogasproduktion i närområdet kan köpa biogas från andra områden. Det är bra för kunderna och det är bra för miljön.


Eftersom olika skattesatser tillämpas på naturgas och biogas behöver även Skatteverket förhålla sig till hur skatter ska fördelas när en viss mängd biogas förs in på naturgasnätet vid en punkt och sedan säljs avtalsmässigt till en specifik kund någon annanstans på nätet. Skattefördelningsprincipen för biogas och naturgas i rörledning är reglerad i lag (1994:1776) om skatt på energi. Principen går ut på att skatten följer biogasandelen via avtal, och inte via biogasens fysiska väg. Ett företag som för in biogas på nätet och säljer det till en kund behöver alltså inte visa att kunden får sina fysiska biogasmolekyler, men däremot att företaget och kunden har ett avtal som reglerar biogasandelen.


I förarbetet till lagen tydliggjordes att denna skattefördelningsprincip även skall gälla när gasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan alltså föra in biogas på ett nät någonstans i Sverige och sälja det till en kund som tar ut det på ett annat gasnät i Sverige. Kraven är att det ska finnas avtal och att båda gasnäten ska innehålla en blandning av naturgas och biogas.


Eftersom hållbarhetslagen har en så stark koppling till lagen om skatt på energi så har Energimyndigheten valt att den beskrivna principen ovan även gäller för den svenska hållbarhetslagen. Biogas som transporteras och köps genom gröngasprincipen kan alltså anses vara hållbar enligt hållbarhetslagen, under förutsättning att den producerade biogasen uppfyller hålbarhetskriterierna.

Så här går det till när man ska tanka biogas

Våra anläggningar i Kalmar län. Tanka Biogas Enkelt - Tryggt - Smidigt

Oskarshamn Energi är det ledande, drivande och hållbara företaget inom energi i regionen och spelar en central roll i Kalmar läns vision om ”Hållbarhet”. Att tanka Biogas från oss är enkelt, det är tryggt och hållbart.

HÅLLBART

Tanka biogas från Oskarshammn Energi

TRYGGT

Tanka biogas från Oskarshammn Energi

ENKELT

Tanka biogas från Oskarshammn Energi

logo1

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.


Besöksadress
Oskarshamn Energi
Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se
Tel. 0491 - 881 10

Öppettider kontor

Måndag-fredag kl. 08.00 - 16.00
Lördag - Söndag - Stängt

Felanmälan | Kontakta oss

Varför ska du välja biogas?

Vi behöver alla bidra till en bättre framtid genom minskad miljöpåverkan och vi vill göra det lätt för våra kunder att vara klimatsmarta. Biogas är ett enkelt och smart sätt att minska sitt klimatavtryck. Kör du biogasbil påverkar du utvecklingen mot ett hållbarare samhälle.


Hos oss på Oskarshamn Energi får du personlig rådgivning inom allt som har med energianvändning att göra.
Du är hjärtligt välkommen till oss med dina tankar och funderingar. info@oskarshamnenergi.se