Biogas Boost - För oss viktiga kopplingar och för dig som kund nyttig information

Information är viktgit därför hittar ni nedan länkar till viktiga sidor som berör området för; allt om Biogas. Oskarshamn Energi verkar för trygghet, närvaro och kunskap. Tveka aldrig att fråga oss om det är något ni undrar över.

Biogas Boost

Ett informationsprojekt och finansieras av Klimatklivet. Projektet är unikt för Kalmar län.


De aktörer som medverkar i projektet är kommuner, regionen samt företag och organisationer som är kopplade till biogas på olika sätt.

Image

Region Kalmar Län

Vi arbetar för att utveckla länet
Region Kalmar ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i. Vi arbetar inom många olika områden för länets framtid och utveckling.

Image

Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige startades 2002 av några entusiaster som intresserar sig för bilar och en bättre miljö.


Föreningen samlar alla intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion kring ett och samma bord.

Image

More Biogas

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014.


Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning.

Image

Kalmar Länstrafik

Miljöfordon Sverige startades 2002 av några entusiaster som intresserar sig för bilar och en bättre miljö.


Föreningen samlar alla intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion kring ett och samma bord.

Image